Leto je naokoli in pred nami je redna letna Skupščina ŠZ Kamnik, ki bo letos tudi volilna. Skupščina bo, v četrtek, 24.3.2016, ob 18.00 uri  v sejni sobi Občine Kamnik (drugo nadstropje).

Dnevni red in predlog sklepov :

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine 
  2. Sprejem dnevnega reda Skupščine
  3. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
  4. Poročilo predsednika ŠZ Kamnik in predsednikov organov in teles ŠZ Kamnik
  5. Sprejem finančnih poročil za leto 2015, finančnega plana za 2016 in letnega plana ŠZ Kamnik za leto 2016
  6. Razrešitev organov Športne zveze Kamnik za obdobje 2012-2016
  7. Volitve v organe Športne zveze za obdobje 2016-20
  8. Razno

Gradivo s klikom na spodnjo povezavo:

Vabilo na skupščino 2016

Zapisnik Skupscine SZ Kamnik 2015_24.3.2015

Obvestilo za članarino 2016

Evidentiranje kandidatov za organe ŠZ Kamnik