Športna zveza je na včerajšnji razširjeni seji predsedstva Športne zveze Kamnik sprejela končno besedilo amandmajev na Strategijo športa v občini Kamnik 2012-2020, ki jo pripravlja posebna komisija župana občine Kamnik za pripravo strategije.

Na razširjeni seje predsedstva, na katero je bila povabljena tudi mag. Julijana Bizjak Mlakar, a se je zaradi zadržanosti opravičila, se je predsednik ŠZ Kamnik, Brane Golubović, na začetku zahvalil Komisiji za pripravo Strategije športa, da je na prošnjo ŠZ Kamnik podaljšala rok za podajanje predlogov, saj so lahko na ta način pripravili kvalitetne predloge. Velika večina društev je bila mnenja, da je predlog Strategije presplošen in ne predvideva konkretnih ukrepov na področju investicij v športno in rekreacijsko infrastrukturo ter višino sofinanciranja športnih programov v naslednjih letih. V nadaljevanju je predsednik predstavil vse pravočasno podane predloge s strani kamniških društev in ŠZ Kamnik na Strategijo, ki gredo v smer konkretiziranja ukrepov občine Kamnik na področju športa do leta 2020.

Tako Športna zveza na področju investicij v športno infrastrukturo med drugim predlaga temeljito prenovo Letnega kopališča Kamnik za kar predlagajo tudi konkreten terminski načrt prenove po letih ter ustanovitev posebnega proračunskega sklada za zbiranje sredstev. Se pa zavedajo, da bo novo in sodobno Letno kopališče Kamnik potrebovalo parkirna mesta, ki bodo lahko namenjena tudi samemu mestu Kamnik, zato predlagajo, da v okviru Občinskega prostorskega načrta, ki je v pripravi, Občina rezervira zemljišče za nova teniška igrišča in odbojko na mivki praviloma v bližini te lokacije, saj bi se v tem primeru lahko parkirišča zagotovila na mestu, kjer so sedaj teniška igrišča in odbojka na mivki. Pogoj za izgradnjo parkirišč je, da Občina predhodno zgradi nova teniška igrišča in igrišči za odbojko na mivki na drugi sprejemljivi lokaciji.

Predlagajo tudi, da se še letos pristopi k nakupu nogometnega igrišča v Šmarci, saj so mnenja, da je potrebno hitro ukrepati in nogometašem zagotoviti potrebne športne površine. V Strategijo so umestili tudi investicije v rekreacijske parke na Vrhpolju, Mekinjah in Pšajnovici ter postavitev skate parka, in celostno ureditev širšega območja stadiona v Mekinjah, kjer predlagajo, da občina zaradi širitve nogometnih površin predhodno poišče primerno lokacijo za postavitev lokostrelskega poligona za LK Kamnik.

V tretjem sklopu predlaganih investicij, gre za manjše investicije, predlagajo, da se na podlagi analiz ter pogovorov določi domicilne športne dvorane za različne športne panoge in se jih temu primerno opremi. Poleg tega predlagajo, da se naredi načrt izgradnje pohodniških in kolesarskih poti ter obnova ali novogradnja manjših športnih površin po krajevnih skupnostih, ki jih bodo uporabljali občanke in občani.

Pri sofinanciranju športnih programov predlagajo zmerni vsakoletni dvig sredstev tako, da bi leta 2020 prišli na višino sredstev, ki je bila za športne programe namenjena v letu 2010. Poleg tega predlagajo, da se iz posebne proračunske postavke sofinancira strokovni kader (trenerje) za otroške in mladinske selekcije, saj se takšna praksa izvaja že v nekaterih slovenskih občinah.

Na koncu smo za izjavo povprašali Braneta Golubovića, ki je povedal, da so v ŠZ Kamnik svojo vlogo videli kot pomoč občinski upravi pri pripravi Strategije razvoja športa ter kot priložnost, da se v enem dokumentu zberejo vsi načrti občine Kamnik glede vlaganj v športno infrastrukturo ter vsakoletna višina sredstev za športne programe za naslednjih osem let. “Društva so bila konkretna, a tudi odločena, da je potrebno sodelovati, saj lahko le na takšen način, skupaj z občinskim vodstvom, uresničimo ambiciozne načrte na področju investiranja v športno infrastrukturo,” je zaključil Golubović. Na naše dodatno vprašanje ali ni vse skupaj preveč ambiciozno za občinski proračun je Golubović odgovoril, da je vrstni red investicij realen in izvedljiv ter v veliki meri prilagojen Načrtu razvojnih programov 2012 – 2015, ki ga je na predlog župana Marjana Šarca sprejel občinski svet konec novembra 2011. Mi smo samo konkretizirali tisto o čemur se je občinski svet enkrat že poenotil in verjamemo, da vse skupaj ni bila le mrtva črka na papirju. Smo pa v ŠZ Kamnik pripravljeni na vsakršna konstruktivna pogajanja glede terminskega načrta izvedbe investicij v športno infrastrukturo ter tudi o drugih predlogih. Če bodo na Občini menili, da potrebujejo dodatne obrazložitve naših predlogov, se bo Športna zveza z veseljem odzvala, saj se zavedamo kako pomembno je sodelovanje ter izmenjava mnenj“.

Vir: Kamnican.si