V četrtek. 19. marca 2015, ob 18.00 uri, smo v Športnem parku Virtus uspešno izpeljali 4. redno letno skupščino Športne zveze občine Kamnik.

Gradiva so v priponki.
Zapisnik 4. letne Skupščine ŠZ Kamnik 19.3.2015
Zapisnik 3. letne Skupščine ŠZ Kamnik 2014
Poročilo predsednika za 2014
Poročilo Nadzornega odbora za 2014
Porocilo Disciplinske komisije za 2014
Bilanca stanja za 2014
Plan dela za 2014