Športna zveza Kamnik je avtonomno reprezentativno civilno združenje kamniških športnih društev in klubov v občini. Naloga ŠZ Kamnik je sodelovanje z Občino Kamnik in njenimi organi ter ustanovami pri vseh zadev, ki so pomembne za razvoj in spodbujanje športa in rekreacije v občini Kamnik, s ciljem ustvarjanje optimalnih pogojev za obstoj in razvoj športa v občini.